Gammelkatolske Kirker i Skandinavien ophører

De oprindelige og autentiske Gammelkatolske Kirker i Skandinavien indstiller arbejdet.

Utrecht-Unionen af Gammelkatolske Kirker (UU) har 2016 besluttet at indgå en interkommunionsaftale med Svenska Kyrkan.

Ved en messe i Utrecht 20 Januar 2018 fejredes ikrafttrædelsen af denne aftale.

Aftalen betyder, at Gammalkatolska Kyrkan i Sverige (inom Utrecht-Unionen) ophører indenfor Svenska Kyrkans jurisdiktion.

Utrecht-Unionens Internationale Biskops Konference (IBK) har yderligere besluttet, at Gammelkatolsk Kirke i Danmark (tilsluttet Utrecht-Unionen) ophører.

En yderligere årsag til ovenstående vedtagelse skal findes i Utrecht-Unionens trængte økonomi, idet flere af de største medlemskirker har forladt Unionen, med bortfald af betydende medlemsbidrag som følge.

De gammelkatolske kirker i Skandinavien’s (tilsluttet Utrecht-Unionen) hidtidige arbejde revitaliseres således, at dette videreføres i regi af Apostolsk Episkopal Kirke – Skandinavisk Vikariat.

Gudstjenesteform med liturgier og ritualer forbliver uændret.

AEC minder i stort om Gammelkatolsk Kirke, som denne er kommet til udtryk gennem historien i sin traditionelle form.

Det udtrykkes så udmærket i Vincent af Lérins (død ca 445) kendte definition, som begge kirker anerkender.

Vincent af Lérins ord: ‘all possible care must be taken, that we hold that faith which has been believed everywhere, always, by all. For that is truly and in the strictest sense Catholic’ (Commonitorium 2:3).

Altså den gamle kirkes tro inkluderende de første økumeniske konciliers vedtagelser.

Her skal især bemærkes, at der tales om den udelte kirke og ikke den senere skismatiske romersk-katolske kirke, som Luther og de øvrige reformatorer protesterede mod.

Det betyder, at De Gammelkatolske Kirker i Skandinavien’s (tilsluttet Utrecht-Unionen) hidtidige dekan, Benny Freilow, bliver entlediget fra dette embede og i stedet er udnævnt til generalvikar (med dennes beføjelser i henhold til kanonisk lov) i Apostolsk Episkopal Kirke – Skandinavisk Vikariat.