Outreach – Nyt Internet-kirke koncept

Med et nyt koncept dækker Apostolsk Episkopal Kirke – Skandinavisk Vikariat hele Skandinavien.

Med adgang til en computer eller smartphone samt internet, kan du deltage i vor ugentlige aftenandagt med sin helt egen liturgi.

Se nærmere under fanebladet ‘Ministries’ – ‘Outreach’.

Outreach konceptet udvikles løbende med ny muligheder og tilbud.

AEC Scandinavia Outreach Resource Team